Байцване на дърво

Игри

Информация за страница Байцване на дърво

   Байцване на дърво е несъмнено една от технологиите, които са много добре познати на занимаващите се с дърводелство и обработка на дървен материал хора. В същността си тя представлява употребата на такива препарати, които променят цвета и запазват структурата на дървото. Без значение дали за целта ще се използва някаква киселина или основа, процесът е известен като байцване, а от там произлиза и наименованието на използвания продукт, в случая байц. Капилярите на дървесината са местата, на които прониква въпросният лак, като обаче не се стига до запушване. Именно благодарение на това независимо от нивото на дълбочинно проникване, дървените материали се запазват в отлично и годно за употреба състояние. Текстурата на дървото остава непокътната, но също така в резултат на употребата на байца някои материали изпъкват в цветово отношение.Такъв ефект се търси постоянно от много хора, които искат да създадат в дома си повече комфорт и уют, които са необходими и на работното място.


    Химичните вещества и строежът на дървесината са две понятия, в които има много разлики. Те обаче имат пряка връзка с байцване на дърво, ето защо се налага да им се обръща специално внимание. Става дума за това, че понякога за повече от един дървесен вид се използва един и същ байц. Това не означава непременно, че ще се постигне пълно сходство в оцветяването, което се дължи именно на споменатите вече разлики. Възрастта на дървото, степента на изсушаване и условията, в които е отгледано и обгрижвано, имат пряка връзка с нивото на оцветяване. Всеки един от тези три фактора може да стои в основата на създаването на такъв цвят, който съответно да допада или да не се нрави на потребителите. Надлъжните и напречните разрези на дървото са още един фактор, който се среща често и който може да повлияе в значителна степен при употребата на байц. Тук става въпрос за следното – байцът не попива еднакво в тези разрези. Ето защо ако предстои обработка на такива материали, се препоръчва предварителното намокряне с вода. Водата помага за това байцът да проникне на еднаква дълбочина и да се разпредели равномерно.


    Три основни вида байцване на дърво са познати в практиката и областта на дърводелството, като всеки един има собствени характеристики и специфики. Първият от тях е известен като байц на маслена основа, който е известен още и като газ байц. При него е характерно следното – той е лесен за обработка, но за сметка на това отделя изпарения. Те са опасни и вредни за здравето, поради което работата с тях крие немалък процент рискове. Вторият възможен избор са байцовете на водна основа, които съхнат бавно. За разлика от първия вид обаче, при тях не се стига до отделянето на никакви вредни изпарения и газове. Ето защо няма опасност за здравето и околната среда. Така стигаме и до третия вид байц, който е известен като гел байц лак. За него като цяло се знаят твърде малко неща, но най-важното е премахването на онези байцове, които не са се абсорбирали.

 

 

 


eXTReMe Tracker